Dla rodzin

Domowy Kościół - ruch małżeńsko-rodzinny świeckich w Kościele, działający w ramach Ruchu Światło-Życie. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Ruch ma na celu pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowywania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Krąg Biblijny - spotkania przy Słowie Bożym, które pomagają w budowaniu osobistej więzi z Bogiem i odkryciu swojego miejsca w Kościele: tam, gdzie sięgają duchowe korzenie każdego z nas.