XXV Niedziela Zwykła - 18.09.2022 r.

Z innych spraw:

Ø Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary, dary z plonów ziemi oraz za kwiaty!

Ø  Z racji III niedzieli miesiąca, modlimy się za dzieci nienarodzone, także o dar poczęcia dziecka dla rodzin czekających na potomstwo i za matki w stanie błogosławionym.