I Komunia Święta

Do I Komunii Świętej przystępują dzieci w klasie III szkoły podstawowej. Warunkiem dopuszczenia ucznia do I Komunii Świętej jest:

  • Uczestnictwo w szkolnym nauczaniu religii (opanowanie materiału przewidzianego w Programie Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach i prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
  • Opanowanie pamięciowe podstawowych modlitw: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 10 przykazań Bożych, 6 prawd wiary, 7 sakramentów świętych, 5 warunków dobrej spowiedzi, Akt wiary, nadziei, miłości, żalu, Przykazanie miłości, formuła spowiedzi
  • Uczestnictwo w katechezie parafialnej
  • Potwierdzenie faktu chrztu św. (akt chrztu)

Dopuszczenie dziecka do I Komunii św. nie może być uwarunkowane uczestnictwem w niedzielnej Mszy Świętej we własnej parafii. Rodzice mają prawo uczestniczyć z dzieckiem w liturgii w innych parafiach. Zachęcamy dzieci i rodziców do udziału w tzw. Mszach Świętych szkolnych oraz nabożeństwach w roku liturgicznym.