Dla dzieci

Oaza Dzieci Bożych - formacja rozpoczyna się po I Komunii Świętej, uczestnicy są przygotowywani do poprawnego pełnienia funkcji liturgicznych, do rozumienia czynności i akcji liturgicznej oraz do prowadzenia chrześcijańskiego życia. Celem formacji jest osiągnięcie świadomego, czynnego i owocnego uczestnictwa w liturgii.

Ministranci - spotkania formacyjne dla chłopców, podczas których uczą się teoretycznych i praktycznych sposobów służby w Kościele. Pogłębiają swoje życie chrześcijańskie.

Schola - grupa, której celem jest wysławianie Boga, modlitwa przez muzykę oraz pomaganie w tej modlitwie innym. Do zadań Scholi należy oprawa muzyczna liturgii parafialnej i czynny udział w niedzielnych Mszach Świętych, ważniejszych świętach i uroczystościach związanych z przeżywaniem roku liturgicznego.