Dla młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - grupa dla młodych od 14 roku życia pragnących twórczo i aktywnie działać. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę.

Bierzmowani - grupa dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.