Dla dorosłych

Krąg Biblijny - spotkania przy Słowie Bożym, które pomagają w budowaniu osobistej więzi z Bogiem i odkryciu swojego miejsca w Kościele: tam, gdzie sięgają duchowe korzenie każdego z nas.

Odnowa w Duchu Świętym - grupa charyzmatyczna, której głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Ma ona najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania i uwielbienie Boga.