Dla starszych

Akcja Katolicka - stowarzyszenie którego celem jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła oraz pogłębienie życia religijnego.

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa - jako Arcybractwo chętnie uczestniczymy w życiu parafii. Aktywnie włączamy się w różne nabożeństwa parafialne, np. adorujemy Pana Jezusa w Ciemnicy, włączamy się w procesje, niosąc sztandar Straży Honorowej i zapalone świece przy baldachimie.